כרטסת טיפולים

כרטסת הטיפולים מאפשרת מעקב אחר תוכניות טיפולים וסדרות טיפולים.

יתרונות המודול:

  • שליחת סיכום ביקור + תמונות ומסמכים מקושרים למטופל.
  • ניהול מרשמים למטופל.
  • ניהול גורם מממן לטיפול.
  • הגדרת טמפלטים קבועים להצגת סוגי כותרות ומוגי מיגע המותאמים למבנה תיאור הטיפול.
  • שליפת טקסטים קבועים לתיאור טיפול. או שימוש בעורך טקסט.