בתי ספר לרפואה וסייעות

תוכנת DOCTOR נבחרה על ידי אוניברסיטת תל אביב ככלי לימודי עבור בתי הספר לרפואה וסייעות.
התוכנה הותאמה על פי דרישת הלקוח לתכנית הלימודים ומאפשרת לסטודנטים לנהל את תכניות הטיפולים רק לאחר שמדריך מורשה אישר את התכניות בתחילת הטיפול, במהלכו ובסופו (עפ"י הגדרות).

ניתן להתאים את התוכנה לכל צרכי ההוראה בתחומי הטיפול. צרו קשר לפרטים נוספים.