סנכרון יומן לגוגל

לוח זמנים צפוף?
מעוניין לרכז את כל הפגישות ביומן אחד?
מעתה יומן הפגישות שלך זמין מכל מחשב וטלפון! הסנכרון הינו דו-כיווני וכולל:
• פגישות חדשות, ביטולים, הזזות ושינויים שבוצעו בדוקטור יעודכנו ביומני גוגל.
• ביטולים, הזזות ושינויים בגוגל יעודכנו בתוכנת דוקטור.
• ניתן להגדיר חשבון גוגל נפרד לכל רופא.
• הסנכרון מתבצע בכל מספר שניות וניתן להגדרת משתמש.