כרטיס מטופל

כרטיס המטופל מכיל מידע דמוגרפי, הגדרות ב. מחדל למטפל, סוג מחירון, התראות מועדפות ועוד…

יתרונות המודול:

  • מידע דמוגרפי- דרכים ליצירת קשר, מצב משפחתי, תאריך לידה, כתובת ועוד…
  • סוג מחירון- לכל מטופל יכול להיות סוג אחר של מחירון.
  • התראות מועדפות- SMS ו/או דוא"ל או ללא.
  • מצב רפואי קבוע ואזהרות רפואיות- תרופת, אבחנות רפואיות, הערות.
  • קשר משפחתי- כאשר יש מטופלים מאותה משפחה נתעד זאת ב'עץ משפחתי' מאפשר לבצע תשלום עבור בני משפחה, לבצע העברה בין בני משפחה ולהציג יתרה משפחתית.
  • מכתבים וטפסים למטופל- ניתן לשלוח למטופל טופס למילוי.
  • יתרת מטופל- בזכות או בחובה.
  • הגדרת שדות נוספים לכל עסק בנפרד- יצירת שדות מטופל בהתאמה אישית (התאמת כרטיס מטופל).
  • CRM וקליטת לידים אפשר לחבר לכרטיס מטופל- שיוך פניה לכרטיס מטופל