ניהול משתמשים

ניהול משתמשים נועד לתת הרשאות לפי התפקיד וכן לבצע מעקב על הפעילות במערכת.

יתרונות המודול:

  • ניתן להגדיר את סידור העבודה השבועי של המטפל, ליצור הפסקות וחגים נוספים על אלו שהוגדרו במערכת.
  • ניתן לבחור כמה פגישות חופפות ניתן לשבץ ביומן המטפל.

הרשאות משתמשים:

  • הרשאות צפייה במידע רפואי (ניתן להסתיר או לאפשר).
  • הרשאות משתמש כמו משתמש ללא גבייה / ללא הורדת מסמכי תשלום / ללא צפייה בפרטי החשבונית / ללא הצגת מחירים ועוד…