מרשמים

ניתן ליצור מרשמים המשויכים לטיפול או לתוכנית טיפולים או לסדרה.

יתרונות המודול:

  • מאגר תרופות מרשם וללא מרשם מעודכן.
  • ריכוז תרופות במרשם אחד.
  • שיוך מרשם לטיפול או הפקת מרשם מתוך טיפול.
  • סימון תרופה במרשם כאזהרה רפואית תעדכן את המידע במצב הרפואי של המטופל.