יומן פגישות ומשרד

ממשק מקורי ויעיל לניהול יומנים, תצוגות שונות (יומית / שבועית / רשימה) והגדרת זמן ליחידת תצוגה.

יצירת סדרת פגישות / מופעים חוזרים, חיוויים להערה/אישור/הגעה/תשלום.

לחצן פרטיות להסתרת שמות מטופלים, ניהול חסימות ופתיחות

ניהול ממתינים, איתור זמן פנוי, הצגת חגים ומועדים, סנכרון לגוגל.

יתרונות המודול:

  • יומן אחד למטפל שעובד ביותר מעסק או סניף אחד

  • מושלם למוקד זימון תורים. איתור זמן יעיל ומהיר וניהול ממתינים באותו מסך

  • ללא צפייה בפגישות ממחלקה שאינה בהיקף פעילות המשתמש.

  • פעולות על גבי פגישה: אישור הופעה, ביצוע תשלום מעבר למסכי מטופל ועוד…

  • לכל סניף יש יומן משרדי לצורך קביעת פגישות שאינם טיפולים.