מצב רפואי

מצב רפואי קבוע ואזהרות רפואיות- תרופת, אבחנות רפואיות, הערות.

סימון תרופה במרשם כאזהרה רפואית תעדכן את המידע במצב רפואי של מטופל.

יתרונות המודול:

  • ניתן להרחיב תיאור על אבחנה שנבחרה, וכן לסמנה כאזהרה (וגם לתת לאזהרה תוקף).
  • קיימת אפשרות להוסיף אבחנה ממאגר ICD10.
  • ניתן להוסיף תרופות שהמטופל נוטל באופן קבוע או זמני.