גורמים מממנים

מודול לניהול תביעות ישמש את הקליניקה בניהול תביעות רפואיות מול גורמים מממנים.

יתרונות המודול:

  • יצירת כרטיס ספק מותאם לגורם מממן, ניהול ספקים, וניהול תביעות בכרטיס הספק.
  • עדכוני סטטוס תביעה.
  • ניהול תביעות בכרטיס ספק.
  • יצוא קבצים לקופות חולים (כללית, לאומית…).
  • הפקת דוחות על פי כל פרמטר המופיע בניהול תביעות: סוגי פוליסה, סטטוס תביעה / טיפול, קודי טיפול ועוד…
  • יצוא טיפולים בסטטוס 'בוצע' לקופות על פי הפורמט של כל אחת מהן.