קשר משפחתי ויתרות משותפות

יתרה משפחתית- יש אפשרות לעשות העברה בין בני משפחה וראש משפחה יכול לשלם עבור טיפולים של בן משפחה. 

כאשר יש מטופלים מאותה משפחה נתעד זאת ב'עץ משפחתי', זה מאפשר לבצע תשלום עבור בני משפחה, לבצע העברה בין בני משפחה ולהציג יתרה משפחתית.

יתרונות המודול:

  • תצוגת חשבון משותף.

  • הגדרת כרטיס מטופל כראש משפחה.

  • העברת יתרות חיוביות בין בני משפחה.