מחולל דוחות - Reporting BI

מודול זה מאפשר לך יצירה ושמירת דוחות, הפקת דוחות לכל סוגי המידע במערכת והגדרת תנאים לדוח ללא הגבלה.

יתרונות המודול:

  • בחירת שדות לתצוגה.
  • סיכום עמודות מכל סוג.
  • שיתוף דוחות למשתמשים או קבוצות משתמשים.
  • דוחות הנה"ח כמו יומן רופא, תקבולים לתקופה, דחויים, זיכויים, הכנסות, התאמות אשראי ועוד…